/
x

Блог

Шошго:
Аюулгүй байдал
Microsoft
SharePoint
Бизнес Шийдэл
Хамтын ажиллагаа
Хөдөлгөөнт байдал
SharePoint байгууллагын мэдээллийн урсгалыг хэрхэн өөрчлөх вэ?
SharePoint байгууллагын мэдээллийн урсгалыг хэрхэн өөрчлөх вэ?
Аливаа албан байгууллагын амжилтын хамгийн чухал хүчин зүйлсүүд бол хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоо, мэдээллийн урсгал, хурд юм. Технологийн хөгжил, эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийг дагаад бизнес процесс, загварууд хурдтай өөрчлөгдөж байгаа. IT эксперт Ө.Эрболд Microsoft -н SharePoint шийдлийн бизнест хэрхэн нөлөөлөх талаар дэлгэрүүлж бичлээ.