/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Softline компанийн эрхэм зорилго

Softline компанийн эрхэм зорилго

Softline - н эрхэм зорилго дараах үндсэн чиглэлээр тодорхойлогдоно:

  • Харилцагчид – Олон улсын мэдээлэл технологийн дэвшилтэй Монгол улсыг хөл нийлүүлэн алхахад хамтран ажиллаж, эрүүл өрсөлдөөнийг би болгох зорилгоор цоо шинэ шийдлүүдийг нэвтрүүлэх. Байгууллагуудад дижитал өөрчлөлтөд шилжихэд тусалж өрсөлдөх чадварыг нь нэмэгдүүлнэ. 
  • Хамт олон – Технологийн тэргүүлэгч компанид ажиллаж өөрийгөө нээж олох боломж. Softline – ажил, мэргэжлийн карьер хийх, ажиллахад хамгийн таатай компани.
  • Монгол улсад – Мэдээллийн технологийнн дэд бүтэцгүйгээр нэг ч улс орон оршин тогтнох боломжгүй болоод байгаа билээ. Бид Мэдээллийн технологийн салбарын ажилд гар бие оролцон ашгийг нэмэгдүүлэн, Монгол улсын бизнесийн хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийнэ!  
  • Үйлдвэрлэгчид – Маркетинг борлуулалтын төгс суваг.