/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Мэдээ / Microsoft семинар

Microsoft семинар

2015.03.15
Microsoft семинар

2015 оны 3-р сарын 13 өдөр Microsoft корпорацийн томоохон дистрибьюторуудын нэг MONT групп, болон Microsoft корпорацитай хамтран “Microsoft Networking Day 2015” семинарыг зохион байгуулав. /Улаанбаатар зочид буудал/

Microsoft семинар эхлэхэд бэлэн болов

Семинарт оролцох хүмүүсийн үнэмлэх

Ирсэн хэрэглэгчидэд үнэмлэх тараав

Microsoft семинарын илтгэл эхэлсэн

Семинарт сууж буй хэрэглэгчид

Илтгэлийн талаархи асуух зүйл

Сугалаа хожсон хэрэглэгч