/
x

Veeam

2015.08.11
Veeam

Veeam танилцуулга.

Виртуал дэд бүтцээр илүү ихийг хийж бүтээгээрэй

Хадгалах байгууламжийн snapshot хуулбараас нөөцлөн хуулбарлах (зөвхөн VMware) Veeam-ийн давтагдашгүй шинэ шинэ ииновациүд,үүний дотор Vmware Changed Block Tracking онцлогийг ашиглах боломжтой болсноор та хадгалах байгүүламжийн Snapshot хуулбараас нөөц хуулбар, хоёрдогч хуулбар-ыг хүссэн хэмжээгээрээ бүюү  өдөрт хэд хэдэн удаагаас эхлээд 5 минут тутамд нэг удаа,ажлын цагаар ч үүсгэж авах нөхцөл  бүрдүүлнэ.

Үр дүн нь near-CDP бөгөөд энэ нь таны VM орчинд ажлын бүтээмжийг бууруулахгүй. HP StoreVirtual VSA, HP Store Virtual, HP StoreServ storage бүтээгдэхүүнүүдэд хэрэглэх боломжтой.

дэлгээрэнгүй мэдээлэл