Шинэ, шилдэг бүхнийг биднээс!
Софтлайны салбар
Улаанбаатар хот
+976 7585 0765
info.mn@softlinegroup.com

Softline application

Softline Mobile for iPhone ба Android

Танилцуулагад програм хангамжийн боломжит үнэ болон тусгай зөвшөөрөлын сонголтууд багтсан болно. Тэргүүлэгч үйлдвэрлэгчидийн програм хангамжинд тусгайлан зориулсан үнэгүй арга хэмжээнүүдийн талаар хуанлид багтсан.

Гарын авлагад хайх цэс суугдсан, энэ нь Танд хэрэгтэй програмын заалтыг олход туслах бөгөөд мөн бидэнтэй холбож өгнө (дуудлага үнэгүй).

Хуанли дотор тэмдэглэгдсэн ирээдүйд болох арга хэмжээнүүд аль хотод болж өнгөрөх хэн хариуцахыг шүүж хархад хялбар болсон. Түүнчлэн Та удахгүй болох арга хэмжээтэй танилцан, бүртгэлийн хуудас бөглөн бидэнтэй үнэ төлбөргүй нэгдэх боломжтой.

Screenshot