/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Хэрэгжүүлсэн төслүүд / ЭМШУИС. Мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдэл нэвтрүүлэлт

ЭМШУИС. Мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдэл нэвтрүүлэлт

ЭМШУИС. Мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдэл нэвтрүүлэлт
  • Төслийн захиалагч: ЭМШУИС
  • Үзүүлсэн үйлчилгээнүүд:
  • Вендорууд:
    • Kaspersky Lab

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

ШИЙДЭЛ

Антивирусын програм хангамжийн тэр тусмаа дэлхий дахины сайн мэдэх Касперский Лаборатори нь боловсролын байгууллагыг дэмжин хөнгөлөлттэй үнээр лицензжүүлэлтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг тул манай сургууль сонгон ашигласан. 

ҮР ДҮН

Төв их сургуулийн харвялалд багдах бүх сургуулиуд ашигладаг бөгөөд нэгдсэн хяналт дор багш , сурагч нарт сургалтын хөтөлбөрөө саадгүй явуулахад нь мэдээллийн технологийн талаас ямар нэгэн саад бэрхшээл тулгардагүй болсон. 

 ХЭРЭГЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН СЭТГЭГДЭЛ

Манай сургууль мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогын хүрээнд антивирусын програм хангамж авч ашигладаг бөгөөд. Боловсролын хөнгөлөлттэй үнээр лицензжүүлэлтэнд хамрагдуулж болосролын байгууллагын дэмжиж байдагт баяртай байна.