/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Хэрэгжүүлсэн төслүүд / Худалдаа Хөгжлийн Банкны өгөдлийн сангийн систем

Худалдаа Хөгжлийн Банкны өгөдлийн сангийн систем

Худалдаа Хөгжлийн Банкны өгөдлийн сангийн систем
  • Төслийн захиалагч: Худалдаа хөгжлийн банк
  • Үзүүлсэн үйлчилгээнүүд:
  • Вендорууд:
    • Oracle Corporation

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

ШИЙДЭЛ

Бизнесийн үндсэн системүүдийн мэдээллийн бааздаа зориулан өндөр хурдтай Oracle өгөгдлийн сангийн систем болон түүний дагалдах нэмэлт боломжуудыг суурилуулж, ашиглалтанд оруулж, дэлхийн номер нэг өгөгдлийн сангийн системийг ашиглах эрхтэй болж байна.

ҮР ДҮН

Банкны үндсэн системүүдэд Oracle үйлчилгээг ашигласнаар бүтээмж, хамгаалалт, ашиглалтын хүртээмж шинэ түвшинд гарч, бизнесийн найдвартай ажиллагаа дээшилж, хэрэгчлэгдэд банкны үйлчилгээг найдвартай, хурдтай хүргэх боломжтой болсон.