/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Хэрэгжүүлсэн төслүүд / МИАТ Төрийн өмчит хувьцаат компанийн Microsoft лицензжүүлэлтийн MPSA хөтөлбөр

МИАТ Төрийн өмчит хувьцаат компанийн Microsoft лицензжүүлэлтийн MPSA хөтөлбөр

МИАТ Төрийн өмчит хувьцаат компанийн Microsoft лицензжүүлэлтийн MPSA хөтөлбөр
  • Төслийн захиалагч: МИАТ
  • Үзүүлсэн үйлчилгээнүүд:
  • Вендорууд:
    • Microsoft Corporation

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

ШИЙДЭЛ

Бид захиалагчдаа Microsoft корпорацийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний гэрээ буюу MPSA лицензжүүлэлтийн хөтөлбөрийг санал болгон нийлүүлсэн. Энэхүү MPSA хөтөлбөрт хамрагдсанаар Windows үйлдлийн систем болон Office-ын програм мөн Windows серверийн програм хангамжийн лицензийг үнэ болон хэрэглээний уян хатан нөхцөлтэйгөөр ашиглах эрхтэй болох юм. 

ҮР ДҮН

Зөвхөн хэрэгцээ шаардлагатай үедээ л худалдан авалтаа хийх бөгөөд нэгдсэн нэг гэрээний хүрээнд бүх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний лицензүүдээ удирдах, ашиглах, хянах боломжтой болсон. Мөн дахин худалдан авалт хийх үед өмнөх гэрээний үнийн нөхцөл, хямдралууд хүчинтэй байх юм.