/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Хэрэгжүүлсэн төслүүд / Монголын Төмөр Зам. Байгууллагын Мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдэл нийлүүлэлт

Монголын Төмөр Зам. Байгууллагын Мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдэл нийлүүлэлт

Монголын Төмөр Зам. Байгууллагын Мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдэл нийлүүлэлт
  • Төслийн захиалагч: Монголын төмөр зам
  • Үзүүлсэн үйлчилгээнүүд:
  • Вендорууд:
    • Microsoft Corporation

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

Тус бүтээгдэхүүн нь Microsoft-с гаргаж буй үүлэн технологид суурилсан бүтээгдэхүүн ба дараах бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээг багтаасан байна.

  • On-Premise Office-н програм хангамжууд
  • Skype for Business – Дотоод мессенжер
  • Exchange Online – Мэйлийн систем
  • Sharepoint Online – Дотоод мэдээллийн веб сайт
  • Onedrive – Хүн бүрт 1TB хэмжээтэй үүлэн хадгалалт

ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА

Захиалагч байгууллагад төвлөрсөн мэдээллийн сантай болох, нийт ажилчид хөдөлгөөнт байдлаар ажлаа хийж гүйцэтгэх, хөдөлмөрийн үр бүтээмжийг дээшлүүлэх, Office-н програм болон бусад системүүдээ лицензжүүлэх шаардлагатай байсан. 

ШИЙДЭЛ

Softline компани захиалагч байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангахын хажуугаар хэрэглэж заншсан Microsoft Office – н бүтээгдэхүүнийг албан ёсоор ашиглах боломжтой Office 365 шийдлийн Business Premium ангиллийн санал болгож нийлүүлэн нэвтрүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

ҮР ДҮН

Лицензүүдийг амжилттай нийлүүлэн суурилуулж, хэрэглээний талаар мэргэжилтнүүд сургалт зохион байгуулж хэрхэн тус шийдлийн үр өгөөжийг хүртэх тал дээр зөвлөгөө өглөө.