/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Хэрэгжүүлсэн төслүүд / Монполимет Группт Microsoft-н Cloud шийдэл Office 365 – нэвтрүүлсэн.

Монполимет Группт Microsoft-н Cloud шийдэл Office 365 – нэвтрүүлсэн.

Монполимет Группт Microsoft-н Cloud шийдэл Office 365 – нэвтрүүлсэн.
  • Төслийн захиалагч: Монполимет Группт
  • Үзүүлсэн үйлчилгээнүүд:
  • Вендорууд:
    • Microsoft Corporation

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

ШИЙДЭЛ 

Office 365 Business Essentials диценз нийлүүлэлт ба Нэвтрүүлэлт. Тус компанид гадны байгууллагатай хамтран төсөл хэрэгжүүлэхээр болсон ба тэдэнд тодорхой мэдээллийн орчинд ажиллаж,  мэдээллээ хуваалцах шаардлага тулгарсан. Softline Asia компанийн мэргэжилтнүүд захиалагчийн ажлын онцлог нөхцөл, хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн Office 365 Business Essentials /Sharepoint/-г санал болгон лицензийг нийлүүлж нэвтрүүлэлтийн ажилыг хийж гүйцэтгэсэн. 

ҮР ДҮН 

Office 365 нэвтрүүлэлт хийж дотор нь агуулагдах sharepoint дээр багийн сайт үүсгэн төслийн хүрээнд бие биедээ мэдээлэл хуваалцах боломжийг олгож өгсөн.