/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Хэрэгжүүлсэн төслүүд / Үндэсний Дата Төвийн виртуалчлал ба сайжруулалт

Үндэсний Дата Төвийн виртуалчлал ба сайжруулалт

Үндэсний Дата Төвийн виртуалчлал ба сайжруулалт
  • Төслийн захиалагч: Үндэсний Дата Төвийн
  • Үзүүлсэн үйлчилгээнүүд:
  • Вендорууд:
    • VMware

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

ШИЙДЭЛ 

Vmware Vshpere, Нэвтрүүлэлт хийсэн
Үндэсний Дата төвд серверүүдээ ашигтай ажиллуулах шаардлага гарсан.
Softline Asia компанийн мэргэжилтнүүд Vmware Vshpere төвлөрсөн удирдлагын системээр дамжуулан тухайн серверийн хүчин чадлыг хүссэн хэмжээгээр өөрчлөх боломжтой шийдлийг санал болгон нэвтрүүлэлтийн ажлыг хйиж гүйцэтгэсэн. 

ҮР ДҮН 

Серверийг ашиглалтыг ихэсгэж сул зогсолт байхгүй болсон.

ХЭРЭГЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН СЭТГЭГДЭЛ

Бид Vmware-н бүтээгдэхүүнийг ашигладаг ба Софтлайн компаниас тухайн програм хангамжын лицензийг худалдан авч тухайн бүтээгдэхүүний шинэ боломжуудыг ашиглан амжилттай