/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Хэрэгжүүлсэн төслүүд / Ашигт Малтмал Газрын тосны Газар. Сервер, өгөгдлийн сан, дотоод сүлжээний хамгаалалт, нөөцлөлтийн систем нийлүүлэлт

Ашигт Малтмал Газрын тосны Газар. Сервер, өгөгдлийн сан, дотоод сүлжээний хамгаалалт, нөөцлөлтийн систем нийлүүлэлт

Ашигт Малтмал Газрын тосны Газар. Сервер, өгөгдлийн сан, дотоод сүлжээний хамгаалалт, нөөцлөлтийн систем нийлүүлэлт

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА

Тус байгууллага нь төслийн хүрээнд төслийн багийн ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, мэдээллийн алдагдлаас сэргийлж Сервер, өгөгдлийн сан, дотоод сүлжээний хамгаалалт, нөөцлөлтийн систем зэрэг програм хангамж, шийдлүүд худалдан авах хэрэгцээ шаардлага гарсан. 

ШИЙДЭЛ

Softline компани тус шаардлагын дагуу:

  • Windows Server-н үйлдлийн систем, Microsoft SQL Сервер, Paessler PRTG Network Monitor, Veeam Backup Essentials Enterprise бүтээгдэхүүнүүдийн албан ёсны лицензтэй болгосноор ажлын бүтээмж дээшлэн мэдээллийн алдагдлаас сэргийлж чадна.
  • Windows Server-н үйлдлийн систем, Microsoft SQL Сервер, Paessler PRTG Network Monitor, Veeam Backup Essentials Enterprise албан ёсны лиценз.

ҮР ДҮН

Лицензүүдээ амжилттай нийлүүлэн суурьлуулсан.