/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Хэрэгжүүлсэн төслүүд / УИХТГ-н e-mail хамгаалалтын програм хангамж ба түүний нэвтрүүлэлт

УИХТГ-н e-mail хамгаалалтын програм хангамж ба түүний нэвтрүүлэлт

УИХТГ-н e-mail хамгаалалтын програм хангамж ба түүний нэвтрүүлэлт
  • Төслийн захиалагч: Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын Газар
  • Үзүүлсэн үйлчилгээнүүд:
  • Вендорууд:
    • AVG

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

ШИЙДЭЛ 

Захиалагч байгууллага нь Spam имэйл ихтэй, мэйлээр дамжин вирусын халдлагад өртөх аюулд орсон. AVG Mail Security програм хангамж нь олон төрлийн имэйл халдлагын эсрэг шийдлүүдийг өөртөө багтаасан ба ашиглахад хялбар ойлгомжтой байдаг тул Softline Asia компанийн мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүд тус шийдлийг санал болгож суулгалт, тохиргооны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

ҮР ДҮН 

Өмнө байсан асуудлууд арилаж имэйлийн систем хамгаалалтад орсон.

ХЭРЭГЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН СЭТГЭГДЭЛ

Бид анх имэйлийн системдээ хамгаалалтын шийдэл хайж байсан ба Софтлайн компаниас бидэнд тус програм хангамжыг санал болгон туршил явуулсан ба тэр нь үр дүнтэй болсон тул бид худалдан авалт хийж хамтран нэвтрүүлсэн. Инэснээр манайд өмнө нь үүсээд байсан асуудлууд шийдэгдсэнд баяртай байна.