/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Хэрэгжүүлсэн төслүүд / Улаанбаатар Сонгдо Эмнэлэг. Kaspersky Lab Endpoint Security лиценз нийлүүлэлт, Техник туслалцаа

Улаанбаатар Сонгдо Эмнэлэг. Kaspersky Lab Endpoint Security лиценз нийлүүлэлт, Техник туслалцаа

Улаанбаатар Сонгдо Эмнэлэг. Kaspersky Lab Endpoint Security лиценз нийлүүлэлт, Техник туслалцаа
  • Төслийн захиалагч: Улаанбаатар Сонгдо Эмнэлэг
  • Үзүүлсэн үйлчилгээнүүд:
  • Вендорууд:
    • Kaspersky Lab

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

ШИЙДЭЛ

Улаанбаатар сонгдо эмнэлэг нь мэдээллийн ауюлгүй байдлын бодлогын хүрээнд дотоод гадаад харилцаан дээрээ анхаарал хандуулж, шинэ шинэлэг технологийг ашиглахыг эрхэмлэдэг. Тиймдээ ч харилцагч үйлчлүүлэгч нарынхаа мэдээллийг чанд нууцлаыг хүсэж байсан тул Касперский Лабораторийн бизнес шийдлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгосон.

ҮР ДҮН

Нэгдсэн нэг удидлагын тусламжтайгаар хяналт хийж хаанаас ямар вирусын, цахим халдлага орж ирж болзошгүй талаар статистик дүн шинжилгээ хийх боломж бүрдсэн мөн түүнчлэн үйлчлүүлэгч нарынхаа мэдээлийг алдхаас сэргийлж чадсан. 

ХЭРЭГЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН СЭТГЭГДЭЛ

Бид Касперский Лабортарийн бизнес шийдлийн бүтээгдэхүүнийг 5 жилийн хугацаанд ашиглаж байгаа бөгөөд энэхүү хугацаанд ямар нэгэн доголдол гархад асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэн түрхэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлдэг.