/
x

Үндсэн / Бидний тухай / Хэрэгжүүлсэн төслүүд / Жүр Үр ХХК-н Microsoft Windows Server, Active Directory хэрэгжүүлэлтийн үйлчилгээ

Жүр Үр ХХК-н Microsoft Windows Server, Active Directory хэрэгжүүлэлтийн үйлчилгээ

Жүр Үр ХХК-н Microsoft Windows Server, Active Directory хэрэгжүүлэлтийн үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

ШИЙДЭЛ

Захиалагч байгуулдагын Серверийн компьютерын үйлдлийн систем лицензгүй байсан ба байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн шийдэл байхгүй байсан.  

Softline Asia компани Серверийн үйлдлийн системийн лицензжүүлэлт болон Active Directory хэрэгжүүлэлтийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Серверийн үйлдлийн системийн лицензид түшиглэн Active Directory хэрэгжүүлэх болон нэмэлт лиценз авах шаардлагагүйгээр виртуальчлал хэрэгжүүлэх боломжтой.

ҮР ДҮН

Microsoft Windows Server 2012 R2 үйлдлийн систем дээр суурилсан Hyper-V боломжийг ашиглан нэмэлт виртуал сервер үүсгэн ашиглаж байгаа ба компьютер болон ажилчдын user account мэдээлэлийг төвлөрүүлэн, байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогыг нэгдсэн байдлаар удирдах боломжтой болсон. 

ХЭРЭГЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН СЭТГЭГДЭЛ

Софтлайн Азия компанийн тусламжтайгаар Microsoft Windows Server –н албан ёсны лиценз суурьлуулж, Техник туслалцааны үйлчилгээ авснаар Windows Server-н шинэчлэлүүдийг цаг тухай бүрт нь ашиглаж серверийн тасралтгүй ажиллагааг хангаж, компанийн group policy ашигласнаар мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах нэг томоохон алхам болсон.

МТ инженер Б.Уламбаяр