/
x

Үндсэн / Мэдээллийн технологийн арга хэмжээ

Мэдээллийн технологийн арга хэмжээ

  • Oracle Cloud Conference
    Семинар
    , Улаанбаатар, 2018 3-р сарын 29, 14:00  — 19:30

    Oracle Cloud Conference

    Мэдээллийн технологийн шилдэг шийдэл нийлүүлэгч Softline болон Oracle корпораци таныг "Oracle Cloud Day" бизнес оройн зоогт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.