/
x

Үндсэн / Мэдээллийн технологийн арга хэмжээ / Арга хэмжээний архив / IaaS & Oracle Cloud Machine онлайн вебинарт харилцагч байгууллагын CIO, IT мэргэжилтнүүдийг оролцохыг урьж байна!

IaaS & Oracle Cloud Machine онлайн вебинарт харилцагч байгууллагын CIO, IT мэргэжилтнүүдийг оролцохыг урьж байна!

  • Зохион байгуулагчид:
  • Болох өдөр: 2017 1-р сарын 11, 15:00  — 21:00
  • Oracle Corporation
Дэлгэрэнгүй