/
x

Oracle Cloud Conference

  • Зохион байгуулагчид:
  • Болох өдөр: 2018 3-р сарын 29, 14:00  — 19:30
  • Болох газар:
    Shangri-La Hotel Ulaanbaatar
  • Oracle Corporation
Дэлгэрэнгүй

Цахим шилжилт рүү хөл тавих гол тулгуур бол өгөгдлийн сан ба өгөгдлийн хурдацтай өсөлтийг оновчтойгоор бүтэцжүүлэх, боловсруулах, найдвартай хамгаалах явдал юм. Эдгээр хэрэгцээ шаардлагыг хангах инноваци шийдлийг зөв ойлгож, сонгох нь Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн анхаарах гол асуудал. 

Оракл корпорацийн Монгол дахь цорын ганц платинум түнш Softline компани харилцагчдадаа энэхүү асуудалд зөв ойлголт өгч, оновчтой шийдлийг сонгоход нь туслах зорилгоор “Oracle Cloud Conference” арга хэмжээг 2018 оны 3-р сарын 29-ний өдөр Шангри-Ла зочид буудлын хурлын танхимд зохион байгууллаа.  

Тус арга хэмжээнд Ораклын Монголын бүсийг хариуцсан борлуулалтын ахлах зөвлөх Валерия Баранова, борлуулалтын зөвлөхүүд болох Игорь Башинов, Саяана Дугарова, Анастасия Лобанова, техникийн экспертүүд Глеб Маркевич, Раду Кантир нар урилгаар оролцож Ораклын үүлэн шийдлүүд болох IaaS, PaaS, Аналитикийн үүлэн үйлчилгээ, түүнд ашиглагддаг Machine Learning технологи, IoT болон Big Data зэрэг шилдэг үүлэн технологиудыг танилцууллаа. 

Хөтөлбөр
14.00 – 14.30 Registration & welcome coffee

14.30 – 14.40

Welcome speech Oracle & Softline

14.40 – 15.10

Oracle cloud strategy. Key notes. Product innovations. Platinum Partner Softline

15.10 – 15:35

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Overview

Radu Cantir, Senior sales consultant Oracle

15:35 – 16.00

Oracle PaaS overview. Latest products

Radu Cantir, Senior sales consultant Oracle

16:00 -16:20

Coffee break

16.20 – 16.45

Analytics Cloud Services. Machine Learning and Real Time Analytics. Gleb Markevich, Senior sales consultant Oracle

16.45 – 17.25

Integration Cloud Services. IoT and Big data. Gleb Markevich, Senior sales consultant Oracle

17.25 – 18.00

Data Cloud Services. Oracle Autonomous Database and Big Data. Gleb Markevich, Senior sales consultant Oracle

18.00 – 19.30

Dinner & Discussion