/
x

Үндсэн / Үйлчилгээ

Үйлчилгээ

Техникийн дэмжлэг туслалцаа болон МТ-ийн аутсорсинг

Техникийн дэмжлэг туслалцаа болон МТ-ийн аутсорсинг

Softline компани техникийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ болон IT-аутсорсинг үйлчилгээ үзүүлдэг.

Мэдээллийн технологийн хөрөнгийн удирдлага

Мэдээллийн технологийн хөрөнгийн удирдлага

Software Asset Management – энэ нь байгууллагын програм хангамжийн төрлийн хөрөнгийг төсөвт тусган төлөвлөхөөс эхлээд ашиглалтаас хасч устгах хүртэл үр ашигтай хяналт тавих болон удирдлага зохицуулалт хийх практик үйл ажиллагаа юм.

Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

Бид захиалагчиддаа орчин үеийн өндөр технологийн шийдлүүдийг санал болгож, тэдгээрийн боломжуудыг 100% ашиглан, тавьсан зорилтуудыг амжилттай биелүүлэхийг зорин ажилладаг.