/
x

Үндсэн / Үйлчилгээ / Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

Бид захиалагчиддаа орчин үеийн өндөр технологийн шийдлүүдийг санал болгож, тэдгээрийн боломжуудыг 100% ашиглан, тавьсан зорилтуудыг амжилттай биелүүлэхийг зорин ажилладаг. Иймээс зөв МТ-ийн төсөлд мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ зайлшгүй багтах ёстой гэж бид үздэг. Нэвтрүүлэлт, аутсорсинг, техник туслалцаа, сургалт зэрэг  үйлчилгээг үзүүлснээр бид төсөлд өөрсдийн туршлага, мэдлэг болон тэднийг бүрдүүлдэг оюун санааны үнэт зүйлсээ оруулдаг юм.

 

Хэрэгжүүлсэн төслүүд, чиглэлээр Зөвлөх үйлчилгээ (1)

  • Хаан банкны дата төв. REDHAT SATELLITE нийлүүлэлт, дагалдах техник тохиргоо, сургалт

    Хаан банкны дата төв. REDHAT SATELLITE нийлүүлэлт, дагалдах техник тохиргоо, сургалт

    Хаан банк нь REDHAT серверүүдийн аюулгүй байдлын системийн хамгаалалтын тохиргоог гар аргаар хийдэг байсан ба нэмэлт шинэчлэл, аюулгүй байдлын шинэчлэлт зэргийг гар аргаар систем болгон руу хандан хийдэг байсан нь цаг хугацаа их авах, бичлэгийн алдаа гарах зэрэг асуудлуудтай тулгардаг байсан. Иймээс Хаан банк нь нэгдсэн байдлаар системийн шинэчлэлт хийх, тохиргоо хийх, шалгах шийдлийн зайлшгүй хэрэгцээ гарсан байна.