/
x

SAM-төсөл юунаас бүрддэг вэ?

Softline компани програмын төрлийн хөрөнгийн удирдлагын тогтсон шийдлүүдийн багцыг санал болгож байна.

SAM төслийг бүрдүүлэгчид

SAM төсөл - МТ-ийн хөрөнгийн удирдлагын цогц хандлага

 

SAM төсөл юунаас бүрддэг вэ?

 

01

03

05

Хөрөнгийн бүртгэлийн хэрэгслээ сонгоно
Бид зөвхөн таны бизнесийн  онцлогт тохирсон хамгийн оновчтой хэрэгслийг сонгон ашиглаж компанид байгаа хөрөнгийн ашиглалтыг хамгийн өндөр байлгах боломжийг бүрдүүлнэ
Хууль зүйн шинжилгээ
Бид худалдан авсан болон ашиглаж буй лицензийг хариуцан,  гэрээний баримт бичгүүдэд үндэслэн хууль зүйн бүрэн хэмжээний эрсдэлийн шинжилгээ хийнэ
Олон улсын стандартад нийцсэн Сертификат

02

04

06

Хөрөнгийн бүртгэл
Бид серверийн болон хэрэглэгчдийн компьютерийн програм хангамж, тэдгээрийн уялдаа холбоог шинжлэн, тайлан гаргаж өгнө
Хөрөнгийн удирдлагын үйл явцын зохион байгуулалт
Бид програм хангамжтай холбогдох дотоод дүрэм, журмууд, зааврыг  авч үзэн, тэдгээрийг хэрхэн сайжруулах саналыг бэлтгэнэ
SAM  ба МТ-ийн зөвлөгөө
Захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцүүлэн МТ-ийн хийгдэх ажлууд, МТ-ийн үйлчилгээ, МТ-н стратегийг боловсруулахад тусална

Softline-ын SAM төслийн төрлүүд

SAM Box
Хамгийн хурдан эхлүүлэх шилдэг шийдэл
SAM-н тусгай шийдэл
Oracle-н SAM Box
SAP-н SAM Box
IBM-н SAM Box  
Vmware-н SAM Box 
Autodesk-н SAM Box 
Adobe-н SAM Box
Microsoft SAM Services
Microsoft бүтээгдэхүүний лицензжүүлэлтийн бүртгэл
SAM Cloud Ready
Үүлэн технологид шилжих бэлэн байдлын үнэлгээ
SAM Cybersecurity
Лицензгүй, шинэчлэл хийгдээгүй програм хангамжаас  мэдээллийн аюулгүй байдлын аюул заналыг тодорхойлно.
SAM Express
Баримт бичгийн шуурхай шинжилгээ, дүгнэлт
SAM SQL
Мэдээллийн сангийн удирлагын системийн лицензийг эмх цэгцтэй болгоно
SAM Virtualization
Виртуал орчны линцензжүүлэлтийн оновчлол
SAM-төсөл
МТ-ийн хөрөнгийн удирдлагын цогц арга
SAM Success Fee
Үр дүнгийн шагнал: төслийн хүрсэн үр дүнгээр төлбөр хийх боломж
SAM-Туслалцаа
Удаан хугацаанд үргэлжлэх SAM: програмын хөрөнгийн удирдлагын үйл явцын байнгын дэмжлэг туслалцаа