/
x

Microsoft SAM Services

Энэ нь Softline, Microsoft болон захиалагчийн гурван талын оролцоотой хэрэгжих төсөл юм. Захиалагчийн хувьд үйлчилгээ үнэгүй хийгдэнэ. Microsoft-ын бүтээгдэхүүнээр компьютер, серверүүдийг бүрэн хангасан эсэх, програм хөрөнгө бүрийн лицензжүүлэлтэд нарийвчилсан шинжилгээ хийх уг үйлчилгээнд багтана.

  • SAM Cloud Ready
  • SAM Cybersecurity
  • SAM SQL
  • SAM Virtualization