Шинэ, шилдэг бүхнийг биднээс!
Софтлайны салбар
Улаанбаатар хот
+976 7585 0765
info.mn@softlinegroup.com

Adobe Acrobat XI Pro

Adobe Acrobat XI Pro нь PDF converter-ыг /хувиргагч/ тэргүүлж байна. Энэ нь ухаалаг хэрэгслүүд дотор байгаа PDF хэлбэртэй багц файлуудтай хавсран ажиллаж, шийдлийг гүйцээдэг бөгөөд танд харилцахад илүү хүчтэй байх болно. Хэрэглэхэд хялбар, саадгүй, гайхалтай.

Шинэ хэлбэрүүд
PDF файл доторх бичвэрийг засварлах – PDF файл дотор бичгийг засварлах, фондыг өөрчлөх, эсвэл догол мөр нэмэх, “шинэ цэг”– “энд дар” гэсэн холбоосыг ашиглах зэрэг бусад өгөгдлүүлийг хийхэд хялбар
PDF файлуудыг PowerPoint программруу хувиргах – PowerPoint программ дээр бүрэн засварласан танилцуулгыг PDF файл хэлбэртэй хадгалж, шинэ төсөл дээр толгой хэсгээс нь эхэлнэ.
Шинэ PDF файл болон вэб хэлбэрүүдийг зохион бүтээх – мэргэжлийн хэлбэрт оруулан засварлах эсвэл Acrobat XI Pro дотор байгаа материалуудыг Adobe FormsCentral дэлгэцэн дээрх өгөгдлүүдтэй хамтатган нооргийг гаргах.
PDF доторх даалгавруудыг жишиг загварт оруулах – PDF файлуудыг дэс дараатай байлгавал бүтээхэд хялбар юм. “Actions” цэс нь алхмуудын зөв дарааллыг хүмүүст хөтлөн зааж өгдөг.
PDF файл доторх зургуудыг засварлах – PDF файл доторх зургуудын хэмжээг өөрчилж, дахин байршуулж, тохируулахад үндсэн файл эсвэл графикийн замыг доошлуулах хэрэггүй.
FormsCentral-тай хамт хариултуудыг цуглуулах – PDF файлын байрыг өөрчлөх замаар хариултуудыг амархан цуглуулах эсвэл Adobe FormsCentral онлайн үйлчилгээг ашиглан вэб хэлбэрийг ашиглаж болно.
Электрон хэлбэрээр гарын үсгээ баталгаажуулах – төслөө үргэлжлүүлэн ажиллуулна. PDF файлын баруун хэсэгт “E” гэсэн тэмдэг таны гарын үсгийг баталгаажуулна.Ингэснээр факс, хэвлэгч эсвэл цахим шуудангаар ирсэн баримт хэрэггүй.
Бичиг баримтуудад гарын үсгээ зурахын тулд бусад хэсгийг дар – Ногоон гэрлийг хурдан дар. Ингээд, гарын үсгээ баталгаажуулахын тулд PDF файлуудыг бусад хүмүүс рүү илгээж, түүнийгээ Adobe EchoSign үйлчилгээг ашиглан онлайнаар дамжуулна.