Шинэ, шилдэг бүхнийг биднээс!
Софтлайны салбар
Улаанбаатар хот
+976 7585 0765
info.mn@softlinegroup.com

Symantec Backup Exec

Backup Exec нь цахим болон виртуал орчныг хамгаалдаг, нэгэн төрлийн нэгдмэл бүтээгдэхүүн бөгөөд нөөцөлж хуулбарлах болон эвдрэлийг нөхөн сэргээхэд энгийн бөгөөд сэргээх боломжтой төхөөрөмжийг санал болгодог. Symantec V-Ray технологийн хүчээр Backup Exec программаар дотоод сервер, Microsoft программ дээрх шаардлага хангахгүй программ хангамжийг нөхөн сэргээж, бизнесийн сул зогсолтын хугацааг илэрхий багасгахын тулд VMware эсвэл Microsoft Hyper-V бүтээгдэхүүнийг ашиглан виртуал орчинд ажиллах юм.

Нөхөн хуулбарлалт болон сэргээлтийн талаарх ойлголт
Backup Exec нь нөөцөлж хуулбарлах, нөхөн сэргээхийг санал болгодог бөгөөд энэ нь таны компанийн өгөгдлийн хамгийн үнэт хэсгийг саадаас хамгаалж, эрсдэлийг багасгадаг. Windows файл сервер, дэлгэц, виртуал машин зэрэгт өгөгдөл оршиж байгаа бөгөөд Exchange, SQL, SharePoint, Backup Exec зэрэг цогц хамгаалалтын систем нь таны бүхэл бүтэн дэд бүтэц-нэгдмэл шийдлийг хамгаалж байдаг юм.


Энгийнээр удирдах, хяналтын систем
Backup Exec бол удирдах консол бүхий урлагийн ертөнц бөгөөд олон серверээр дамжуулагдаж байгаа өгөгдлүүд, бодит болон виртуал сервер дахь файлыг хялбархан нөөцлөн хуулбарлаж, нөхөн сэргээх боломжтой. Үүнтэй ижил шагнал хүртсэн, ийм өндөр түвшний үйлдэл бүхий нөөцлөн хуулбарлах удирдлагын систем нь Backup Exec нэрээр хүмүүсийн итгэлийг хүлээсээр байна. Энэхүү удирдах консол нь хэрэглэхэд хялбар өөрийн үйлдлээ удирдаж, өмнөхөөсөө илүүгээр дэд бүтцээ сэргээх боломжийг олгож байна.

Шинэ багтаамжууд

 • Шинэ санаа болон орчин үеийн удирдах консол нь нөөцөлж хуулбарлах программ суурилуулахаас илүү хялбар бөгөөд, бодлогыг удирдах, эвдрэлийг нөхөн сэргээх, виртуал машин руу серверийн нөхөн сэргээсэн мэдээллийг дамжуулдаг.
 • Бүхэл бүтэн серверийг хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж, ижил эсвэл ондоо hardware/ техник хангамж/-руу хэдэн цаг, өдрөөр биш хэдэн минутын дотор шилжүүлнэ
 • Хэрвээ сервер ажиллахаа боливол агшин зуурын дотор нөхөн сэргээхийн тулд нөөц хуул- барлалтыг виртуал машинруу хувиргаж, серверээ нөөцлөн хуулбарлах бөгөөд энэ нь виртуал машинаа асаах төдий л цаг хугацаа зарцуулах болно.
 • Wizards-ын ахин сэргээх хөтөч нь хүссэн өгөгдлийн төрлөө сэргээхийн тулд зориулагдсан тусгайлан загварлагчдсан үе шат юм.
 • Virtual Machine Auto Recovery нь виртуал программ хангамжуудыг өндөр боломжоор дам- жуулахад зориулагдсан байдаг. Backup Exec нь одоо, сервер дэх алга болсон программ хангамжийг нөхөн сэргээхийн тулд ажиллахгүй байгаа виртуал машиныг автоматаар сэргээх чадвартай.

Үндсэн ашигтай талууд

 • Шагнал хүртээд байгаа өгөгдлийн хамгаалалт төдийгүй, виртуал болон бодит орчинд эвдэрсэн файлыг нөхөн сэргээхээр загварчлагдсан цогц шийдэл болно.
 • Виртуал машины хөтөлсөн бүхий л файлуудыг хязгааргүй хамгаалдаг
 • Хэрэгцээт файлыг хурдан сэргээсний улмаас алга болсон өгөгдлийг “click” гэсэн ганцхан товчийг дарж гүйцэтгэн, сул зогсолтын цагийг багасгана
 • 10:1 гэсэн харьцаатайгаар өгөгдлийн сангийн хадгалах байгууламжийг амархан багасгаж, виртуал болон бодит орчин дахь оновчлолын сүлжээг ашиглах явцад нөхөн хуулбарлах цонхыг агшаана.
 • Нөөцөлж хуулбарлалтын саад, хэрэгцээгүй хадгалалт ихсэх, үнэ өсөх, нэгдмэл хэмжээтэй материал эрсдэлд орох зэргийг ямар нэгэн асуудалгүйгээр шийдвэрлэнэ.

Шинэ багтаамжууд

 • Шинэ санаа болон орчин үеийн удирдах консол нь нөөцөлж хуулбарлах программ суурилуулахаас илүү хялбар бөгөөд, бодлогыг удирдах, эвдрэлийг нөхөн сэргээх, виртуал машин руу серверийн нөхөн сэргээсэн мэдээллийг дамжуулдаг.
 • Бүхэл бүтэн серверийг хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж, ижил эсвэл ондоо hardware /техник хангамж/-руу хэдэн цаг, өдрөөр биш хэдэн минутын дотор шилжүүлнэ
 • Хэрвээ сервер ажиллахаа боливол агшин зуурын дотор нөхөн сэргээхийн тулд нөөц хуулбарлалтыг виртуал машинруу хувиргаж, серверээ нөөцлөн хуулбарлах бөгөөд энэ нь виртуал машинаа асаах төдий л цаг хугацаа зарцуулах болно.
 • Wizards-ын ахин сэргээх хөтөч нь хүссэн өгөгдлийн төрлөө сэргээхийн тулд зориулагдсан тусгайлан загварлагчдсан үе шат юм.
 • Virtual Machine Auto Recovery нь виртуал программ хангамжуудыг өндөр боломжоор дамжуулахад зориулагдсан байдаг. Backup Exec нь одоо, сервер дэх алга болсон программ хангамжийг нөхөн сэргээхийн тулд ажиллахгүй байгаа виртуал машиныг автоматаар сэргээх чадвартай.

Үндсэн ашигтай талууд

 • Шагнал хүртээд байгаа өгөгдлийн хамгаалалт төдийгүй, виртуал болон бодит орчинд эвдэрсэн файлыг нөхөн сэргээхээр загварчлагдсан цогц шийдэл болно.
 • Виртуал машины хөтөлсөн бүхий л файлуудыг хязгааргүй хамгаалдаг
 • Хэрэгцээт файлыг хурдан сэргээсний улмаас алга болсон өгөгдлийг “click” гэсэн ганцхан товчийг дарж гүйцэтгэн, сул зогсолтын цагийг багасгана
 • 10:1 гэсэн харьцаатайгаар өгөгдлийн сангийн хадгалах байгууламжийг амархан багасгаж, виртуал болон бодит орчин дахь оновчлолын сүлжээг ашиглах явцад нөхөн хуулбарлах цонхыг агшаана.
 • Нөөцөлж хуулбарлалтын саад, хэрэгцээгүй хадгалалт ихсэх, үнэ өсөх, нэгдмэл хэмжээтэй материал эрсдэлд орох зэргийг ямар нэгэн асуудалгүйгээр шийдвэрлэнэ.