Шинэ, шилдэг бүхнийг биднээс!
Софтлайны салбар
Улаанбаатар хот
+976 7585 0765
info.mn@softlinegroup.com

Нүүр хуудас / Үйлчилгээ ба шийдэл

Үйлчилгээ ба шийдлүүд

 

Компанийн үзүүлдэг үндсэн Нэгдсэн МТ-н шийдлүүд буюу манай цөм бүтээгдэхүүнүүд нь: МТ-н стратегийн зөвлөгөөнд бэлтгэх, техник хангамж болон програм хангамж нийлүүлэх, төслийн менежмент, хэрэгжүүлэлтийн үйлчилгээнүүд, систем интеграцчилал, техникийн тусламж үйлчилгээ болон засвар юм. Мөн хэрэглэгчдэд зориулсан МТ-н бүрэн хэмжээний зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг.