/
x

Үндсэн / Шийдэл / Бизнес шийдэл

Бизнес шийдэл

Softline хэдийгээр мэдээллийн технологийн салбарт ажилладаг ч бизнесийн асуудлуудыг анхаарлын төвдөө авсаар ирсэн. Эдгээрийн дотор  зардлыг бууруулах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, харилцагчидтай зөв харилцаа тогтоох, бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх зэрэг хамаарна.

Бид захиалагчдад эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхэд зөв хэрэгслийг сонгох, зөв нэвтрүүлэх болон хүлээж буй үр дүнг гаргахад зайлшгүй шаардлагатай зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхэд тусалдаг.

Чиглэл

 

Хэрэгжүүлсэн төслүүд, чиглэлээр Бизнес шийдэл (1)

  • Худалдаа Хөгжлийн Банкны өгөдлийн сангийн систем

    Худалдаа Хөгжлийн Банкны өгөдлийн сангийн систем

    Банкны үндсэн системүүдэд Oracle үйлчилгээг ашигласнаар бүтээмж, хамгаалалт, ашиглалтын хүртээмж шинэ түвшинд гарч, бизнесийн найдвартай ажиллагаа дээшилж, хэрэгчлэгдэд банкны үйлчилгээг найдвартай, хурдтай хүргэх боломжтой болсон.