/
x

Үндсэн / Шийдэл / Үүлэн технологийн шийдлүүд / Cisco WebEx веб-конференц

Cisco WebEx веб-конференц

Cisco WebEx веб-конференц үйлчилгээ нь бодит цагийн горимд хэрэглэгчдэд хоорондоо харилцах болон хамтран ажил гүйцэтгэх боломж олгодог.