/
x

Үүлэн платформууд

Үүлэн технологи физик сервертэй харьцуулахад дараах үндсэн давуу талуудтай:

  • Хүртээмжтэй байдал – дэлхийн аль цэгээс хандах боломж
  • Хөдөлгөөнт байдал – Танай компанийн ажилтнууд дэлхийн аль ч цэгээс ноутбук, нетбук, планшет эсвэл ухаалаг утас ашиглан өөрийн ажлын байранд хандах боломжтой.
  • Бүтэн жилийн туршид ямар нэг сааталгүй, тогтвортой ажиллах боломж. Тоног төхөөрөмжийн нөөцлөлтийн зардал 50-70% хасагдана.
  • Тооцооллын нөөцийг бэхжүүлж, “хүний хүчин зүйлийг” хамгийн бага болгож, хэрэглэгчдийн хууль бус хандалт хийх, өгөгдөл татахыг хязгаарласнаар аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх
  • Цөөн тооны өндөр чадвартай мэргэжилтнүүдийн хүчээр МТ-ийн үйлчилгээний чанарыг нэмэгдүүлэх
  • Анхан шатны томоохон хөрөнгө оруулалтын зардал гаргахгүй байх эсвэл түүнийг эрс хэмнэх. Лицензийн эрхтэй холбоотой зардлыг 30% хүртэл хэмнэлт
  • Дата төвийн нөөцийн хэмнэлт 50%.
  • Нэвтрүүлэлт, үйл ажиллагаа, дахин хуваарилалтад зарцуулагдах цаг хугацааг 90% хэмнэнэ.
  • Хүчин чадлыг шуурхай сонголтоор нэмэгдүүлэх боломж.

Microsoft Azure
Amazon Web Services
Google Apps