/
x

Veeam Cloud Connect

Ослын дараах дахин сэргээлт болон бэкап хадгалалтыг үүлэнд хийх. Виртуаль машины (ВМ)  мэдээллийн нөөц хуулбар болон бэкап нөөцийг хаана хадгалах вэ?

Өөрийн дэд бүтцийг байгуулах хэрэггүй. Найдвартай бөгөөд хэмнэлттэй арга бидэнд байна.

Танд Softline-ний үүлэн технологи туслана:

  • Veeam Cloud Connect-ын тусламжтай бүх нөөц мэдээлэл болон нөөц хуулбарууд хурдан бөгөөд аюулгүйгээр үүлэнд шилжин байршина.
  • Үүний тулд та зөвхөн Veeam үйлчилгээний нийлүүлэгчээр Softline-ыг сонгож  бэкап болон нөөц хуулбаруудаа хийх үүлэн хадгаламжийн байршлыг заахад л хангалттай.

Өгөгдлийн хүртээмжтэй байдлын стратегид “Ослын дараах өгөгдөл дахин сэргээх үйлчилгээ”  (DRaaS) зайлшгүй орох хэрэгтэй.

  • Veeam-ын тусламжтайгаар  DRaaS-ыг өгөгдлийн хүртээмжтэй байдлын цогц стратегид багтаан виртуал орчин, өгөгдөл боловсруулах төвийн хадгалалтын системд оруулсан хөрөнгөдөө түшиглэн гибрид буюу хосолсон үүлийг нэвтрүүлж боломжтой.
  • Veeam Cloud Connect –р Виртуал машины нөөц хуулбарлалт хийхэд их хэмжээний зардал шаардагдаргүйгээр зогсохгүй RTPO үзүүлэлттэй бүх төрлийн програмуудад үүлнээс ослын дараах мэдээлэл сэргээлтийг 15 минутын дотор хийх боломжийг баталгаа болгон өгөх юм. 

Veeam Cloud Connect-ын тусламжтай дүр зургийн түвшний Виртуал машины нөөц хуулбарлалт дараах боломжуудыг агуулдаг:

  • Үүлэн хостыг нөөц талбай байдлаар ашиглах-  төв процессорын нөөцүүд, шуурхай санах ой, хадгалах систем болон сүлжээ нь DRaaS нийлүүлэгчээс ирнэ.
  • Ослын дараах алсын зайн бүрэн холболт болон вэб-порталаар дамжсан хэсэгчилсэн дахин холболт.
  • Ослын дараах бүрэн болон хэсэгчилсэн дахин холболтын буцах холбоо.
  • Нэг даралтаар хийгдэх ослын шилжүүлэх холболт болон ослын бүрэн шилжилтийн туршилтыг ажлын орчинд нөлөөгүйлөхгүйгээр хийх 
  • Үйлчилгээ үзүүлэгч аюулгүй, найдвартай сувгаар зөвхөн нэг нээлттэй портоор холбогдоно
  • WAN-акселераци, BitLooker суурилагдсан трафик илгээлтийн хэмжээг бууруулах технологи болон нөөц хуулбараас анхдагч хуулбарыг бүрдүүлэх