/
x

VMware vCloud Air Disaster Recovery

VMware vCloud Air Disaster Recovery нь байгууллагын дотоод болон гадаад бүх нөөцийг цогцоор хамгаалах  үүлэн сервис, үүлэн удирдлагын нэгдсэн консолоор хангаж МТ-ийн дэд бүтцийн ослын нөхөн сэргээлтийг үүлнээс хийх шинэ арга барилыг санал болгож байгаа юм. 

Disaster Recovery OnDemand - үйлчилгээний чухал шинэлэг зүйлсийн нэг нь хүчин чадлын зөвхөн хэрэглэсэн хэсэг, бодит эзлэхүүнд тохирсон хэсэг төлбөрийг төлөх юм. Бас нэг шинэ үйлчилгээ болох Site Recovery Manager Air нь vCloud Air Disaster Recovery-ын хэрэглэгчдэд хөгжүүлэлтийн удирдлага, туршилт хйих, гүйцэтгэл, мөн түүнчлэн бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөлт, ослын дараах нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө гэх мэтчилэн маш өргөн хүрээний олон боломжуудыг санал болгодог.

Site Recovery Manager Air нь дата төв болон хэд хэдэн виртуал машин дээр ажиллаж буй програмуудын  хурдтай, зохицуулалт бүхий нөхөн сэргээлтийг хийх боломжийг хангадаг.