/
x

Үндсэн / Шийдэл / Үүлэн технологийн шийдлүүд / Тоног төхөөрөмжийн түрээс

Тоног төхөөрөмжийн түрээс

HaaS: тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээ

Hardware as a Service – техник хангамж худалдан авах нэг хувилбар юм. Энэ тохиолдолд тоног төхөөрөмжийг тухайн захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагадаа тохирсон бүрдэлээр авах боломжтой. Лизингийн үйлчилгээг Softline үзүүлнэ. 

Зорилтот бүлэг:

 • Бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөс тоног төхөөрөмж худалдан авалтад шаардлагатай хөрөнгийг гаргах боломжгүй компаниуд
 • Импортын програм ханагмж захиалах хязгаарлагдмал эрх бүхий төрийн байгууллагууд
 • Зээл авах боломжгүй стартап, охин

Төслийн үндсэн үе шатууд:

 • Тоног төхөөрөмж сонгож Softline компанитай гэрээ хийх
 • Тоног төхөөрөмж хүргэх болон байрлуулах. Ажиллуулахын өмнө техник хэрэгслийг тохируулга.
 • Тоног төхөөрөмжийн түрээсийн сар бүрийн төлбөр

Тоног төхөөрөмж зээлээр авахтай харьцуулбал  HaaS дараах үндсэн давуу талуудтай:

 • Их хэмжээний хөрөнгө оруулалтын зардал эрс багасна
 • Тоног төхөөрөмжийг Softline-ын Дата төв, захиалагчийн Дата төвийн алинд нь ч байрлуулах боломж
 • Аливаа асуудал хүндрэл гарсан үед хандах нэгдсэн цэгтэй байна: Softline-ний техникийн туслалцааны  алба тоног төхөөрмжийн техникийн болон програмын иж бүрдлийн аливаа асуудалд үйлчилгээ үзүүлнэ.
 • Тоног төхөөрөмж шуурхай солих ( вендортой хийсэн гэрээний хүрээнд)
 • Гэрээ дуусах үед тоног төхөөрөмжийг үлдэгдэл үнээр авах боломж
 • Имлортын тоног төхөөрөмжийг үйлчилгээ байдлаар ашиглах