/
x

Виртуал компьютер (Amazon AWS)

Энэ нь Amazon AWS үүлэнд суурилсан алсын зайн компьютерийн шийдэл ба дурын суурин каталогтой сервистэй интеграцичилагдах бүрэн боломжтой офисын багцууд суурьлагдсан. 

Сервист PC, MAC, хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр (iPad, Kindle Fire, Android планшет зэрэг) дамжин хандах эрхээр PCoIP® протокол ашиглан холбогдоно.

"Amazon AWS-д тулгуурласан виртуал компьютер" дараах давуу талтай:

Ажилтнуудын ажлын байранд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын зардлыг бууруулах:

Админы үйл ажиллагааны зардал буурна:

 • Тhin client-үүд энгийн компьютеруудаас дор хаяж 2 дахин бага зардалтай болно.
 • Стандарт офисын програм хангамжийн лицензжүүлэлт илүү оновчтой хэлбэрээр хийгдэнэ. 
 • Тоног төхөөрөмж худалдан авах болон шинэчлэхтэй холбоотой т ом хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагагүй
 • Бүх ажлын байрууд Мэдээлэл боловсруулах буюу Дата төвийн серверт байрлана.
 • Ажлын байруудыг шинээр үүсгэх болон зохицуулах ажлыг үйлчилгээ нийлүүлэгч өөрөөр хэлбэл Softline өөртөө авна.

Ашиглалтын зардал буурна:

Өгөгдөл хамгаалал:
 • Тhin client-үүдийн цахилгааны хэрэглээ нь энгийн компьютеруудаас 10 дахин бага байна. 
 • Хяналт, нөөц хуулбарлалт, байршуулалтын зардал хэд дахин хямд
 • Байгууллагын өгөгдөл хэзээ ч Дата төвийн хил хязгаараас гарахгүй
 • Үйлчилгээ үзүүлэгч байнгын нөөц хуулбарлалт хийдэг
 • Вирусын эсрэг хамгаалалтын төвлөрсөн систем.

 Өндөр хүртээмжтэй ба нийцтэй байдал:

 • Windows болон Linux-т зориулагдсан кластер үүсгэх стандартуудыг дэмждэг
 • VDI шийдэл програм хангамжийн олон төрлийн үйлдвэрлэгчийн бизнес-хэрэглээний програм хангамжуудыг дэмждэг. 
 •