/
x

Үндсэн / Шийдэл / Эд юмсын интернет (IoT)

Эд юмсын интернет (IoT)

IoT

Эд юмсын интернетийн гол үндэс нь хүний оролцоогүйгээр, олон төрлийн сүлжээ сувгаар эд юмс мэдээллээ солилцох тэр үзэл баримтлал оршиж байгаа юм. Өөрийн удирдлагатай систем нь маш их хэмжээний өгөгдлийг автоматаар цуглуулж түүндээ дүн шинжилгээ хийж зохих үйлдэл шийдлийг хэрэгжүүлэх юм. 

Softline-н мэргэжилтнүүдийн чадвар чадамж IoT салбарт ч мөн орж байгааг дуулгахад таатай байна.  Бидний туршлагад итгээрэй! IoT технологийг ашиглан таны бизнесийг шинэ оргилд хүргэхэд бид туслах болно.