/
x

Үндсэн / Шийдэл / Эд юмсын интернет (IoT) / Барилга байгууламж

Барилга байгууламж

Өнөөдөр цахим технологи ахуйн болоод тусгайлсан бүх салбаруудын барилга байгууламжид нэвтрэх боломжтой боллоо. Жишээ нь амины орон сууц, мэдээлэл боловсруулах төв гэх мэт. 

Барилга байгууламжийн дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн бүрт системчлэл, сүлжээ холбогдож байна. Энэ нь тухайн барилгад өрнөж байгаа үйл явц, үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, бүрэн хяналт тавих, цаашлаад дотор нь ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн тав тухыг дээшлүүлэх, нөөцийн хэмнэлт хийх бүрэн боломжтойг харуулж байгаа юм.