Шинэ, шилдэг бүхнийг биднээс!
Софтлайны салбар
Улаанбаатар хот
+976 7585 0765
info.mn@softlinegroup.com

Active Directory

Active directory хэрэгжүүлсэнээр байгууллагын ажилчид болон компьютеруудын мэдээллийг төвлөрүүлэн нэгдсэн байдлаар удирдах, эрхийн тохиргоо хийх, байгууллагын мэдээлэл технологийн бодлого журмыг ISO 27001 нийцсэн байдлаар хэрэгжүүлэх боломжийг олгоно.

 

Active Directory ашигласанаар

  • Single Sign On: Байгууллагын ашиглаж буй Active Directory дэмждэг бүх програм хангамжууд нэг хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээр нэвтрэх боломжтой.
  • AD болон LDAP Directory Services –ууд хоорондоо хэрэглэгчийн мэдээлэл болон нууц үгээ солилцох /Sync/
  • Нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж удирдана
  • Компьютерын аюулгүй байдал сайжрана.
  • Ажилтаны хувийн болон алба хэлтсүүдэд зориулан төвлөрсөн файл хуваалцах сан /file share/
  • Нөөцлөх болон сэргээх /backup, restoration/ үйлчилгээг төвлөрсөн санд хадгалах
  • Хэрэглэгчийн бичиг баримтыг серверийн санд байршуулах
  • Нөөцөлсөн /backup/ өгөгдлийг хувийн болон албаны төхөөрөмжид /drives/ хадгалах
  • IT албаны дэд бүтэц болон засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулна