Шинэ, шилдэг бүхнийг биднээс!
Софтлайны салбар
Улаанбаатар хот
+976 7585 0765
info.mn@softlinegroup.com

Skype for business

Microsoft Skype for business /Lync/ дээр суурилсан байгууллагын нэгдсэн харилцаа холбоог үүсгэснээр хэрэглэгчдэд мессенжерээр харилцах, HD Видео дуудлага хийх, хурал зохион байгуулах зэрэг хүссэн харилцаа холбоогоо ашиглах боломжийг олгоно. Энэ шийдлийг ашигласнаар салангид офисуудын дэд бүтцийг нэгтгэн байгууллагын харилцаа холбооны зардлыг бууруулна.

Microsoft Skype for Business-д суурилсан нэгдсэн харилцаа холбооны систем нь хэрэглэгчдэд байгууллагын дотор болон гадна мессенжерээр харилцах, дуудлага хийх, аудио болон видео хурал зохион байгуулах нөхцөл бололцоог олгоно. Уг систем нь файл хуваалцах болон нэг файл дээр зэрэг ажиллах механизмыг ашиглан хамтран ажиллах боломжийг ажилчдад олгоно.

Мессежээр харилцах, хурал зохион байгуулах

•      Аудио болон видео хурал зохион байгуулах

•      Ажилчид хоорондоо файл дамжуулах

•      Компьютерын дэлгэцээ хуваалцах, бусдад PowerPoint танилцуулга үзүүлэн илтгэл тавих, санал асуулга гэх зэрэг хамтын ажиллагааг дэмжих функцуудтай

•      Хөдөлгөөнт төхөөөрөмжүүд ашиглах боломжтой, байгууллагын сүлжээнээс гадна байгаа төхөөрөмжүүдээс системд нэвтрэх боломжтой.

•      Skype хэрэглэдэг олон сая хүмүүст шуурхай зурвас дамжуулж хэрэглэгчидтэй холбогдож ажиллах боломжтой.

•      Харилцаа холбооны тайланг архивлах

•      Нийтлэг хэрэглэдэг PBX төхөөрөмжүүдтэй холбогдож дотоод болон гадаад утас руу залгах, дуудлага хүлээж авах.