/
x

Үндсэн / Шийдэл / Мэдээллийн аюулгүй байдал

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Мэдээллийн аюулгүй байдал бол Softline компанийн үйл ажиллагааны голлох чиглэлийн нэгд  зүй ёсоор хамаарна. Бид дотроо олон төрлийн шийдлийн нэвтрүүлэлт, тэдгээрийн интеграцичлалт, дүн шинжилгээ бүхий мэдээллийн аюулгүй байдлын цогц төслийн ажлыг хэрэглэгч төвтэй хийж гүйцэтгэсэн арвин туршлагатай. 

Чиглэл: