/
x

Үндсэн / Шийдэл / Мэдээллийн аюулгүй байдал / Веб болон шуудангийн хамгаалалт

Веб болон шуудангийн хамгаалалт

Веб-траффикийн хамгаалалт

Веб-траффикийн шүүлтийн орчин үеийн шийдлүүд нь өөрийн хүрээнд туршигдан шалгарсан контентын шинжилгээний тусгай технологиуд болон давхар антивирусийн “хөдөлгөгч” ашигладаг. Бид зохих нөөцүүдийн хандалтыг хязгаарлан, сайтуудыг төрөлжүүлэн, аюул заналыг агшин зуур илрүүлэн хаах чадвартай динамик дүн шинжилгээний шийдлийг хэрэглэгчиддээ санал болгодог. 

Шуудангийн траффикийн хамгаалалт

Байгууллагын цахим шуудан нь гэмт этгээдүүдийн хамгийн энгийн бай болдог. Байгууллагын удирдлагууд орж ирж буй мэйлийн 90% нь Спам, вирусүүд, фишингүүд байдаг гэж үздэг.  Бид эдгээр аюул заналаас хамгаалах хамгийн зөв тохиромжтой шийдлийг сонгоход танд тусална. Та шуудангийн  боловсруулалт, хяналт, шинжилгээ, тайлангийн бодлого зохицуулалтын бэлэн механизмыг авах болно. Танай байгууллагын цахим шуудангийн зохицуулалт маш энгийн, хямд бөгөөд хууль эрхзүйн шаардлагад нийцсэн байх болно.