/
x

Үндсэн / Шийдэл / Програм хангамж / Вирусны эсрэг програмууд

Вирусны эсрэг програмууд

Компьютер (ажлын болон гэрийн) нь хувийн чанартай мэдээллийн болоод зарим тохиолдолд нууц мэдээллийг агуулагч болдог. Хэрэв орчин үеийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хэрэгслүүд байхгүй бол  спам-илгээмж, вирус, фишинг зурвас явуулах зэргээр эдгээр мэдээлэлд  хандах эрхийг хүссэн бүхэн авах боломжтой болоод байгаа юм.

Анти вирусын програм хангамжийн үндсэн зориулалт

  • Бодит хугацааны горимд файл болон програм хангамжуудыг хуулбарлах
  • Шаардагдсан хэмжээнд компьютерийн бүх мэдээллийг хуулбарлах
  • Интернетийн траффикийг хуулбарлах
  • Электрон шууданг хуулбарлах
  • Дайсагнах вэб-зангилаануудын дайралтаас хамгаалах
  • Гэмтсэн файлуудыг сэргээх (эмчилгээ)

Салбар байгууллагаас хувь хүнийг хүртэлх өгөгдлийн болон  мэдээллийн технологийн системийг бүхэлд нь хамгаалах хамгаалалтыг дэлхийн шилдэг програм хангамж боловсруулагчид болох Symantec, «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», ESET-ийн антивирусын програм хангамжуудад даалгах хэрэгтэй.