/
x

Microsoft Office 2016

Нэг дор авч болох офисын програмын цуглуулга гэж үзэж болно. Уг багцад (хувилбараас хамаарч) дараах програмууд багтах боломжтой: Word ( бичиг хэргийн ажилд), Excel (хүснэгттэй ажиллах), PowerPoint (танилцуулга бэлтгэх), OneNote (тэмдэглэл хийх), Outlook (шуудангийн хэрэглэгч болон хуанли), Publisher (хэвлэлийн эх бэлтгэх), Access (мэдээллийн сангийн).

Microsoft Office 2016 –ийн онцлог бол нэг дор авсан багц шинэчлэгдэх боломжийг тусгаагүйд байдаг. Ийм учраас шинэ хувилбарт шилжихдээ түүний үнийг бүрэн төлөх зайлшгүй шаардлагатай болдог.

Microsoft Office 2016-ийн хувилбарууд

 Гэр  болон бизнесийн Office 2016. Зөвхөн нэг компьютерт зориулсан Outlook, Word, Excel, PowerPoint болон OneNote тус бүрийн локаль хувилбарыг багтаасан лиценз. OneDrive-ийн тусламжтай үүлэн технологиор файлыг хадгална.

Гэр  болон бизнесийн Office 2016-ийн Мас-д  зориулсан хувилбар. Лиценз нь дээрхийн адил бөгөөд Мас үйлдлийн системийн орчинд ажиллахаар зохицуулагдсан.

Office 2016 мэргэжлийн. Зөвхөн нэг компьютерт зориулсан Outlook, Word, Excel, PowerPoint болон OneNote тус бүрийн локаль хувилбарыг багтаасан лиценз. OneDrive-ийн тусламжтай үүлэн технологиор файлыг хадгална.