Шинэ, шилдэг бүхнийг биднээс!
Софтлайны салбар
Улаанбаатар хот
+976 7585 0765
info.mn@softlinegroup.com

МТ үйлчилгээ

“Софтлайн Азия” компани албан ёсны програм хангамжийн лиценз нийлүүлэхийн зэрэгцээ мэргэшсэн сертификат бүхий инженерийн баг хувь хүн болон албан байгууллагуудад програм хангамжийн дагалдах техник туслалцааны үйлчилгээ үзүүлж байна. Энэ нь хэрэглэгчдэд програм хангамжийн бүтээгдэхүүнийг үр ашигтай зөв хэрэглэх болон зохион байгуулахад туслана. Үүнд төлөвлөлт, зөвөлгөө, суулгалт, тохиргоо, сайжруулалт /upgrading/ болон тулгарсан асуудлыг шийдэх зэрэг багтана. Мөн түүнчлэн техникийн шаардлагыг тодорхойлж Huawei, Dell зэрэг үйлдвэрлэгчийн сервер болон сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлж суурьлуулалт хийнэ.