Шинэ, шилдэг бүхнийг биднээс!
Софтлайны салбар
Улаанбаатар хот
+976 7585 0765
info.mn@softlinegroup.com

Нүүр хуудас / Үйлчилгээ ба шийдэл / Support / Мэдээллийн аюулгүй байдал

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Байгууллагын хэмжээ том, жижиг байхаас үл хамааран байгууллагад мэдээллийн аюулгүй байдлаа хамгаалах шаардлага тулгардаг. Дотоод сүлжээгээ хамгаалах firewall, хэрэглэгчийн компьютерийг хамгаалах anti-virus –ийн програм хангамж, хэрэглэгчийн эрхийн тохиргоо /group policy/, өгөгдлийн сангийн нөөцлөлт, мэдээллийн аюулгүй байдлын дүрэм журам боловсруулах, дагаж мөрдөх зэрэг нь маш чухал. Байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, шинэ технологийн шийдлүүдээс оновчтой сонголт хийхэд тань бид туслана. Байгууллагын үнэт зүйлс болох мэдээллийг хамгаалсанаар ирээдүйд таны бизнесийн ирээдүйд учрах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ.