Хот сонгох

Үндсэн Мэдээллийн технологийн арга хэмжээ Арга хэмжээний архив Softline Asia компани Оракл корпораци, Монголын CIO Club-тай хамтран BIG DATA чуулга уулзалт зохион байгууллаа

Softline Asia компани Оракл корпораци, Монголын CIO Club-тай хамтран BIG DATA чуулга уулзалт зохион байгууллаа

Шинэ мэдээллийг хамгийн түрүүнд аваарай!

И-мэйл мэдээлэлд бүртгүүлэх